Zahajujeme nákup medu

nákup zahajuje 3. 6. 2023
Pondělí, úterý, středa  – od 11:00 do 14:00 hod
čtvrtek, pátek, svátky – se nevykupuje
sobota, neděle – od 8:00 do 9:00 hod

případný kontakt: 384 322 018 , 728 646 861   p. Plášil Jiří