O družstvu

Vznik družstev a družstevnictví vůbec spadá do 1. poloviny 19. století, kdy v nejprůmyslovější zemi tehdejšího světa – v Anglii – jsou zakládána družstva a spolky, které si kladly za cíl zlepšit životní podmínky svých členů a jejich rodin. Tak se o to snažil Wiliam King, který roku 1827 v anglickém Bringhtonu založil konzumní družstvo, jehož existence ale nebyla dlouhá – zánik Kingových družstev nastal kolem roku 1834. O 10 let později – roku 1844 – založilo osmadvacet „průkopníků“, převážnou většinou textilních dělníků, kteří zůstávali chronicky dlužni obchodníkům za nákup životních potřeb, v anglickém Rochdale spotřební družstvo, které se poučilo z chyb svých předchůdců a formulovalo své základní principy, které v určité modifikované podobě platí dodnes, a my tak hovoříme o družstvu „rochdalského typu“.

V českých zemích máme první doloženou zprávu o existenci potravního spolku z roku 1847, kdy byl v Praze založen „Pražský potravní a spořitelní spolek“, o něco později vznikl podobný spolek v Liberci. Byla to osobitá družstva se smíšenou úvěrovou a nákupní činností. Vydání spolčovacího a shromažďovacího zákona v roce 1867 znamenalo velké oživení v zakládání spolků, a tak v prosinci 1867 bylo založeno spotřební družstvo „První podnikatelský spolek Oul“ spojené se jménem dr. Chleboráda.

Založení prvního konsumního družstva na Jindřichohradecku se odehrálo na jaře 1906, vznikla „Svépomoc, zapsané společenstvo s ručením obmezeným“, ale už v roce 1908 bylo družstvo rozpuštěno.

Úspěšnější byl druhý pokus z října 1916, kdy bylo založeno „Konzumní družstvo v Jindřichově Hradci“ jako reakce na vzrůstající zásobovací krizi v době 1. světové války.

Po skončení 1. světové války vznikala konsumní družstva v různých místech okresu Jindřichův Hradec – Žirovnice, Popelín, Bednáreček, Nový Etynk, Kostelní Radouň, Horní Radouň, Strmilov (1920), Stráž nad Nežárkou, Vzájemnost Dačice (už v roce 1919 za podpory sousedního družstva v Třešti), Svornost ve Studené (1920), Konsum Kardašova Řečice, Třeboň (1919).

V roce 1940 došlo k nařízenému sloučení Konsumního družstva a Svépomoci, v roce 1944 vyšlo nařízení, aby se sloučila družstva z Jindřichova Hradce, Strmilova, Nového Etynku, Kardašovy Řečice, Počátek, Popelína, Horní Radouně, Stráže nad Nežárkou.

Po 2. světové válce byl ustanoven „Okresní svaz spotřebních družstev“, který sdružoval 8 vesnických spotřebních družstev. Tato organizační struktura byla zrušena v roce 1956 a vzniklo Lidové spotřební družstvo Jednota. Dne 1.7.1960 bylo provedeno sloučení družstev Jindřichův Hradec, Dačice, Třeboň, části Kamenice nad Lipou a Soběslavi (v souvislosti se změnami v územním členění státu – nové uspořádání okresů).

Po roce 1989 došlo k velkým změnám ve struktuře provozoven, když byly postupně utlumeny prodejny s nepotravinářským zbožím, provozování sítě restaurací, hospod a hotelů. V roce 1992 byla provedena tzv. transformace družstva, což bylo vypořádání vztahů mezi družstvem a jeho členy.

V současné době spotřební družstvo Jednota v Jindřichově Hradci provozuje téměř 70 prodejen s rychloobrátkovým zbožím, provozuje velkoobchodní sklad v Dačicích, lahůdkářskou výrobnu v Jindřichově Hradci a výkup tamtéž.