Příspěvek na automobil pro hospicovou péči

„Sociální automobil” Dacia Lodgy
určenýpro organizaci „FOKUS Tábor, z.s. — pracoviště Jindřichův Hradec”, který byl
předán dne 9. března 2023 za účasti představitelů vedení firem, které se finančně podílely
na tomto projektu.

Podpora projektu sociálního auta pro  Hospicovou péči sv. Kleofáše.