Jednota J. Hradec přispěla na sociální automobil pro hospicovou péči

Dne 26. října 2021 přijala Hospicová péče sv. Kleofáše nový automobil pro potřeby hospice v našem regionu.