Osvědčení o přínosu pro životní prostředí

ECOBAT s.r.o.
IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816,
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního
systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
vydává osvědčení o přínosu pro životní prostředí
zde
Osvědčení se vydává pro Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci